Pstruhové jazero
Kaprové jazero
Sumcové jazero

Filozofia ekológie je v súčasnosti veľmi príťažlivá, či už ide o každého človeka, ktorý vyznáva environmentálne princípy a žije zdravo, alebo o firmu so zelenými zásadami, triediacu odpad alebo šetriacu vodné zdroje. Dôvod vzniku nášho občianskeho združenia bol prostý, „zachráňme pre budúce generácie našu prírodu“. V tejto súvislosti nás už dlhodobo „mátala“ myšlienka vytvorenia prvých ekologických rybárskych revírov na území Slovenskej republiky.

Zakladajúci členovia nášho občianskeho združenia podpisom stanov deklarovali to, čo bude naše občianske združenie jasne a zodpovedne presadzovať. Podporovať ochranu rýb a ostatných vodných živočíchov tak, aby nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov; vyvíjať činnosti smerujúce k ochrane životného prostredia; loviť ryby a hospodáriť v rybárskych revíroch tak, aby činnosť smerovala k optimálnemu využitiu prírodného bohatstva vôd; zabezpečovať propagáciu a podporu rybárstva v podtatranskej oblasti.