Sumcové jazero

Svitské sumcové jazero predstavuje ostatnú vodnú plochu (štrkovisko) s dobrými prirodzenými podmienkami na chov nížinných rýb. V jazere sa vyskytuje Sumec veľký, Šťuka obyčajná, Ostriež zelenkastý, Karas striebristý, Plotica obyčajná ako i ďalšie druhy. Dobrá kvalita vody a jej vysoká úživnosť sú dobrou perspektívou na prevádzanie rybolovu a výskyt trofejných rýb. Rozloha sumcového jazera je 0,68ha s priemernou hĺbkou 4,5 metra.

Pravidlá a podmienky rybolovu

 1. Podnikanie v osobitnom režime podľa § 33 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších zmien na Svitskom sumcovom jazere vykonáva nájomca Svitskí rybári o. z.
 2. Záujemca o rybolov sa registruje u prevádzkovateľa pri vstupe do areálu Svitského sumcového jazera predložením dokladu totožnosti, kde si kúpi povolenie na rybolov. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 18 rokov môže vykonávať rybolov len za prítomnosti svojho zákonného zástupcu.
 3. Lov sa vykonáva výhradne z jedného člna a to maximálne dvaja loviaci v člne.
 4. V danom dni prebieha lov na celom jazere iba z jedného člna.
 5. Rybolov sa vykonáva z člna alebo belly boatu. Možnosť použitia člna prevádzkovateľa.
 6. Osobám v člne doporučujeme použiť záchranné plávacie vesty.
 7. Lov sa vykonáva spôsobom chyť a pusť.
 8. Loviaci musí mať dezinfekčný prostriedok na ošetrenie rany po háčiku.
 9. Doporučujeme minimálny priemer šnúry 0,30 mm.
 10. Loviaci musí používať vylovovacie rukavice.
 11. S rybou manipulovať čo najšetrnejšie tak, aby nedošlo k jej poškodeniu.
 12. Po vyfotografovaní rybu čo najrýchlejšie vrátiť do vody.
 13. Lov je povolený aj z brehu.
 14. Loviaci musí mať pri sebe nástroje na meranie ulovenej ryby a uvoľňovač háčikov.
 15. Lov je povolený v mesiacoch Jún, Júl a August od 6:00 do západu slnka. V ostatných mesiacoch od 8:00 do západu slnka, nie však počas obdobia zamrznutia vodnej plochy.
 16. Pri love rýb je povolené:
      • používať jeden rybársky prút (prívlačový, muškársky alebo prút položený na vábenie) 
      • používať v nástrahach maximálne jeden trojháčik alebo dva jednoháčiky s protihrotom
      • loviť na červy, nadáje, strímre, woblery, blyskáče, plandavky a gumenné nástrahy.
      • používať sonar
      • fotiť ryby na vyznačených miestach len s použitím podložky pod ryby od prevádzkovateľa a to len vo vodorovnej polohe
 17. Pri love rýb sa zakazuje:
      • používanie vylovovacích klieští a hákov
      • používať ako nástrahu ryby alebo ich časti
      • fotiť ryby v zvislej polohe
      • umiestňovať úlovok v člne
 18. V areáli Sumcového jazera je zakázané:
      • hlučné správanie
      • plašenie rýb
      • znečisťovanie vodnej plochy a brehov
      • poškodzovanie vegetácie
      • poškodzovanie majetku prevádzkovateľa
1 deň

30€

 • Jednodňové povolenie na lov z člna pre jednu osobu
 • Sumcové jazero
2 dni

50€

 • Dvojdňové povolenie na lov z člna pre jednu osobu
 • Sumcové jazero
Lifetime

Cena na základe osobitej dohody

 • Viacdňové povolenie na lov z člna pre jednu osobu
 • Sumcové jazero

Predajcovia povolení

V záujme ochrany vášho zdravia Vás prosíme o dodržiavanie a akceptovanie platných hygienických opatrení vydaných v súvislosti so šírením korona vírusu!