Kaprové jazero

Kaprové jazero

Svitské kaprové jazero predstavuje ostatnú vodnú plochu (štrkovisko). Vyskytuje sa tu bohaté vodné rastlinstvo, ktoré vytvára výborne podmienky na chov prevažne kaprovitých druhov rýb. Rozloha kaprového jazera je 3,6 ha s priemernou hĺbkou 4 metre. V jazere sa vyskytuje kapor rybničný, lieň sliznatý, amur biely. Dobrá kvalita vody a jej vysoká úživnosť sú dobrou perspektívou na prevádzkovanie rybolovu a výskyt trofejných rýb. Kaprové jazero užíva na základe nájomnej zmluvy občianske združenie Svitskí rybári, o. z., so sídlom Štefánikova 321/32, 059 21 Svit v zmysle ust. § 33 zákona NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Pravidlá a podmienky rybolovu

 1. Každá osoba, ktorá si zakúpi povolenie na rybolov na Kaprovom jazere je povinná dodržiavať a rešpektovať tieto základné pravidlá a podmienky rybolovu, pričom zároveň vyjadruje svoj súhlas s vykonávaním kontrol ich dodržiavania zo strany osôb poverených občianskym združením Svitskí rybári, o. z.. 
 2. Rybolov sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť. Osoba mladšia ako 15 rokov môže vykonávať rybolov len v prítomnosti osoby staršej ako 18 rokov.  
 3. Loví sa v režime chyť a pusť, čiže bez privlastnenia si úlovku. Lov je možné vykonávať výlučne na vyhradených stanovištiach (štandoch), ktoré sa na Kaprovom jazere nachádzajú v počte 5 a sú vyznačené na ilustračnej mape. Na jednom lovnom stanovišti (štande) môžu loviť maximálne 2 loviaci
 4. Začiatok lovu denne o 8,30 hodine a koniec o 8,30 hodine nasledujúci deň.
 5. Loviaci je povinný mať pri sebe nástroj na meranie ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, dostatočne veľkú rybársku podložku s vyvýšeným okrajom – typ iba kolíska, podberák o min. rozmeroch 80 x 80 cm a dezinfekčný prostriedok. Minimálny priemer vlasca používaný pri love je 0,35 mm.
 6. Pri love rýb je povolené:
      • používať max. 2 udice s jedným náväzcom
      • používať výhradne ekologické záťaže
      • na kŕmenie používať zakrmovacie rakety, prak a vyvážaciu loďku
      • kŕmenie a zdolávanie rýb s vlastným člnom, a to len na svojom lovnom štande (benzínový motor je zakázaný)
      • používať bivak
      • používať sonar
      • používať tyčovú bójku
      • fotiť sa s úlovkom iba v podrepe nad podložkou – typ kolíska, alebo vo vode a to max. 10 minút
      • zakrmovať peletami a boiles vareným nezávadným partiklom (kukurica, pšenica, repka)
      • používať ako šokový nadväzec výlučne silon o priemere min. 0.55mm a dĺžke minimálne 15 metrov 
      • používať plynový gril/varič
 7. Pri love rýb sa zakazuje:
      • používať akékoľvek nástrahy a návnady živočíšneho pôvodu
      • loviť spôsobom prívlač alebo muškárenie
      • používať olovo ako záťaž 
      • používať šokovú šnúru
      • akékoľvek sakovanie a prechovávanie úlovku
      • používať pevnú montáž
 8. V areáli Kaprového jazera je zakázané:
      • hlučné správanie
      • rušenie ostatných pri love rýb
      • plašenie rýb
      • znečisťovanie vody a brehov jazera
      • poškodzovanie stromov a kríkov
      • poškodzovanie akéhokoľvek majetku
      • zakladať oheň
      • vytvárať skládky odpadu
 9. Po ukončení lovu je loviaci povinný upratať si lovné miesto a všetok odpad odniesť so sebou!
 10. Prevádzkovateľ kaprového jazera si v individuálnych prípadoch vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a podmienok rybolovu!
1 deň

20€

 • Jednodňové povolenie (24h)
 • Kaprové jazero
2 dni

40€

 • Dvojdňové povolenie (48h)
 • Kaprové jazero
3 dni

50€

 • Trojdňové povolenie (72h)
 • Kaprové jazero
Viac dní

Cena na základe osobitej dohody

 • Viacdňové povolenie
 • Kaprové jazero

Predajcovia povolení

V záujme ochrany vášho zdravia Vás prosíme o dodržiavanie a akceptovanie platných hygienických opatrení vydaných v súvislosti so šírením korona vírusu!